bener

Ordinarijat Gospićko-senjske biskupije

Biskupijski susret čitača u liturgiji: O riječi u liturgijskoj komunikaciji

plitvice citaci u liturgiji 2(Plitvice, 17.11.2018.) - U subotu 18. studenog u pastoralnom centru Marije Majke Crkve na Mukinjama na Plitvicama održan je redoviti godišnji susret čitača u liturgiji Gospićko-senjske biskupije. Susret, inače 12. po redu započeo je molitvom Srednjeg časa koji je predvodio generalni vikar Gospićko-senjske biskupije mr. Marinko Miličević. Središnju temu „ Riječ u izvan-liturgijskoj komunikaciji“ održao je župnik Kompolja, Brloga i Vratnika don Anđelko Kaćunko u nazočnosti preko 50 sudionika susreta iz svih dekanatskih središta kao i više svećenika.


Pozdravne riječi u ime domaćina salezijanaca don Joze Kaića i Stjepana Trbuljaka prenio je župnik Plitvica don Goran Antunović, nakon čega je temu susreta najavio generalni vikar biskupije mr. Marinko Miličević koji je predvodio molitvu Trećeg časa. Predavač teme don Anđelko Kaćunko na početku je istaknuo temu koja nema pretenziju biti stručno-znanstveno predavanje već je plod osobnog iskustva kao svećenika ali i filologa i novinara. Predavač je na početku terminološki pojasnio pojmove „riječ, komunikacija i liturgija“ te ukazao na značaj verbalne i neverbalne komunikacije. Liturgija je naime vidno-čujna komunikacija u kojoj čitač korespondira sa slušateljima vjernicima ne samo verbalno već i govorom tijela, jer se Riječ Božja razlikuje od svih riječi. Same riječi ne daju gotovu sliku već to daje govor tijela. Znanstveno je dokazano da 55 posto dojma kod čitanja daje neverbalna komunikacija, 38 posto način čitanja a samo 7 posto sam sadržaj čitanja. Riječ Božja razlikuje se od svih drugih riječi. Kod čitanja je bitno osjećati čast, ponos, ne pretjerati u poniznosti, s radošću i odgovornošću, bez nonšalancije ali i straha. Važna je glasnoća, dinamika, tempo, naglasak, interpunkcija i udaljenost od mikrofona, a najveća je pogreška površnost. Dva su temeljna uvjeta za svakog čitača, da tekst prije pročita, i da ga shvati. Izgovorena riječ može donijeti blagoslov ali i prokletstvo, snagu života ali i smrti, može blagosloviti ali i prokleti. Don Anđelko je zatim progovorio o važnosti blagoslova. Važno je blago govoriti i time usmjeriti božju ljubav u nečiji život. Istaknuo je i mutageni efekt nekih riječi o čemu je znanstvena istraživanja objavio ruski biolog Petar Garjajev. Isto je tako dokazano da bolesnici koji mole doživljavaju brži oporavak.
U raspravi je vlč. Miličević istaknuo značaj molitve i zaključeno je da je u čitanju važno koristi srce.

plitvice citaci u liturgiji

Tags: liturgija, Plitvice, čitači

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice