• Sv. Antun Padovanski - Krasno Polje
  • preč. Stjepan Zeba
  • Krasno Polje
  • Krasno Polje 58
  • 53274
  • tel: 053 851 007
  • mob: 098 199 0178
  • e-mail: zupa.krasno@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve