Ogulinski dekanat

OGULINSKI DEKANAT
(župa: 16, st. 24.150, kat. 20.373)
Sjedište: 47300 OGULIN, Gajeva 2,
tel. i fax (047) 522-323
Dekan: preč. dr. Željko Blagus


Po veličini prostora koji obuhvaća (8.200 km2), nova biskupija spada među veće u Hrvatskoj, ali po broju stanovništva jedna je od manjih....

Saznajte više...