Udbinski dekanat

(župa: 12, st. 11.812, kat. 7.298)
Sjedište: 53234 UDBINA, Trg Sv. Nikole 1,
tel. (053) 778 610
Dekan: preč. Josip Šimatović