Senjski dekanat

(župa: 12, st. 8.391, kat. 7.800)
Sjedište: 53284 SVETI JURAJ, Vjenceslava Novaka 4
tel. i fax (053) 883 052
Dekan: preč. Silvio Milin, dek. 4.11.2010.


53270 SENJ pp 49, Ogrizovićeva 4 Tel. i faks (053) 881 043, 098 945 2252 žk. Richard Pavlić, rođ. 5.5.1972., zrđ. 29.6.1998. dek. 9.7.2010....

Saznajte više...
KRIVI PUT - BDM Snježna Nema župne kuće. Upravlja: Richard Pavlić iz Senja, dek. 9.7.2010. st. 200, kat. 200     Biskup...

Saznajte više...
JABLANAC - Sv. Josip 53287 JABLANAC, Obala kneza Mladena Šubića 19 Upravlja: Silvio Milin iz Sv. Jurja dek. 25.7.2012.,  st. 130, kat. 127...

Saznajte više...
SVETI JURAJ - Sv. Juraj mučenik 53284 SVETI JURAJ, Vjenceslava Novaka 4 tel. i faks (053) 883 052, žk. Silvo Milin, rođ. 16.12.1955. zrđ....

Saznajte više...
SENJSKA DRAGA - Sv. Križ Nema župne kuće; upravlja: Richard Pavlić iz Senja dek. 9.7.2010., st. 200, kat. 198 Kapela: Sv. Mihovil (Majorija)....

Saznajte više...
STARIGRAD - Sv. Jakov ap. Župna kuća: 53286 Starigrad (kod Senja) Upravlja: Silvio Milin iz Sv. Jurja, dek. 15.7.2012.,  st. 53, kat. 52...

Saznajte više...
VRATNIK - Sv. Mihovil Arkanđeo 53273 VRATNIK - MELNICE, Vratnik 46 Upravlja: Pejo Ivkić iz Brinja dek. 5.8.2012.,  st. 311, kat. 278 Kapele:...

Saznajte više...
LUKOVO - Sv. Luka evanđelist 53285 LUKOVO Upravlja: Silvio Milin iz Sv. Jurja, dek. 22.8.1990. st. 36, kat. 36 Poklončić: Sv. Nikola, Sv. Antun...

Saznajte više...
PRIZNA - Sv. Ivan Krstitelj 53287 JABLANAC, Prizna Upravlja: fra Josip Grivić OFMCap iz Karlobaga, dek. 25.7.2011. st. 48, kat. 46 Kapela: Sv. Ana

Saznajte više...
KARLOBAG - Sv. Karlo Boromejski. Crkva srušena 1957. Za župnu crkvu služi samostanska crkva Sv. Josipa 53288 KARLOBAG, Kapucinska 1 (053) 694 039,...

Saznajte više...
LUKOVO ŠUGARJE - Sv. Luka evanđelist 53289 LUKOVO ŠUGARJE Upravlja: fra Josip Grivić OFMCap iz Karlobaga, dek. 25.7.2011. st. 163; kat. 157...

Saznajte više...