• Sv. Mihovil Arkanđeo - Ramljani
  • vlč. Andrija Kekić, župnik, upravlja iz Sinca
  • Ličko Lešće
  • Ramljani 74
  • 53220
  • tel: 053 787 816
  • fax: 053 787 711
  • mob: 098 991 7379
  • e-mail: zupnik@zupa-sinac.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve