• Sv. Nikola biskup - Kaluđerovac
  • vlč. Mile Šajfar, župnik upravlja iz Perušića
  • Kaluđerovac
  • Kaluđerovac
  • 53000
  • tel: 053 679 102
  • mob: 098 258 116
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve