Dan posvećenog života svečano proslavljen u svetištu Gospe od Čudesa

Ponedjeljak, 2. 2. 2015.

Misu je predslavio gvardijan samostana franjevaca trećoredaca iz Ogulina i župnik župe bl. A. Stepinca fra Marko Medo u suslavlju mjesnog župnika i upravitelja svetišta popa Ante Luketića, ogulinskog župnika i dekana Roberta Zubovića i ostalih svećenika Ogulinskog dekanata.

Fra Marko je upozorio na problem kršćanske svijesti današnjeg čovjeka što automatski uzrokuje i krizu duhovnih zvanja. Živi se deficitaran i površan vjernički život što uzrokuje i krizu kršćanske svijesti o duhovnom pozivu. Kao što je starac Šimun prepoznao svog spasitelja uz poticaj Duha svetoga tako i nas potiče u vjerničkom životu Duh sveti koga smo primili na krštenju i krizmi. On nam pomaže kod razumijevanja Božje riječi, kod otkrivanja Božjeg iskustva, te spoznavanja duha jedinstva tijela i duha. Jesmo li zahvalni na tim darovima, zapitao se fra Marko te poručio da poput Šimuna otkrijemo živoga Boga.
Prije mise održan je u župnog dvorištu blagoslov svijeća te procesija do crkve u kojoj su sudjelovali uz mnoštvo vjernika i učenici osnovne škole.

ost svjecnica1

  Vijesti - Sve