Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije

Ponedjeljak, 30. 10. 2023.

Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije

Preuzimanjem službe splitsko-makarskog nadbiskupa metropolite mons. Zdenka Križića Gospićko-senjska biskupija ostala je bez pastira, te je za dijecezanskog upravitelja izabran dotadašnji generalni vikar biskupije mons. dr. Richard Pavlić, župnik župe Uznesenja BDM u Senju.

Zbor savjetnika Gospićko-senjske biskupije, kojeg čini pet svećenika koje je izabrao donedavni gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić, sastao se 30. listopada kako bi izabrali dijecezanskog upravitelja. Budući da je preuzimanjem nadbiskupske službe u Splitu mons. Križića biskupska stolica u Gospiću ostala prazna, članovi Zbora savjetnika  dužni su bili sastati se u roku od osam dana od upražnjenja biskupske stolice i donijeti odluku o novom dijecezanskom upravitelj koji će upravljati Gospićko-senjskom biskupijom dok Sveta Stolica ne odredi novog dijecezanskog biskupa. Za dijecezanskog upravitelja izabran je mons. dr. Richard Pavlić, senjski župnik, koji je ovu službu prihvatio te je pozvao ostale članove Zbora savjetnika da mu pomažu u odgovornoj službi upravljanja Gospićko-senjske biskupije i mole Božju providnost da nam u što skorije vrijeme dodijeli pastira koji će nas voditi na putu spasenja.

Doc. dr. sc. Richard Pavlić rođen je 5. svibnja 1972. u Karlovcu. Rodom je iz Rakovice kod Slunja. Srednju školu je završio u Korenici, a studij teologije u Rijeci. 1998. godine je zaređen za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije u kojoj dvije godine vrši službu nadbiskupijskog povjerenika za mlade te službu župnog vikara na župi Viškovo. Od 2000. godine svećeničku službu vrši u novonastaloj Gospićko-senjskoj biskupiji kao župnik župe Zagorje Ogulinsko. 2004. godine odlazi na studij dogmatske teologije na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu na kojem 2006. godine stječe zvanje magistra teologije, a 2010. titulu doktora teologije. Od jeseni 2010. godine do danas vrši službu župnika u župi Senj te predaje predmete dogmatske i fundamentalne teologije na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. 2016. godine je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Za vrijeme rada na Teologiji u Rijeci vrši službu studentskog duhovnika, član je Vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Europskog društva za katoličku teologiju te Hrvatskog mariološkog instituta. Kanonik je Senjskoga kaptola, biskupijski je povjerenik Metropolijskog ureda Riječke metropolije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te član Nadzornog odbora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. Posljednjih mjeseci vršio je službu generalnog vikara Gospićko-senjske biskupije.

 

Biskupski ordinarijat u Gospiću

Galerija fotografija

Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije
Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije
Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije
Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije
Mons. dr. Richard Pavlić izabran za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije
 
  Vijesti - Sve