Rezultati biskupijskog natjecanja iz vjeronauka održanog 23. ožujka 2021. godine

Ponedjeljak, 29. 3. 2021.

Rezultati biskupijskog natjecanja iz vjeronauka održanog 23. ožujka 2021. godine

Ljestvica konačnog poretka

________________________________________________________________

Županijsko / biskupijsko natjecanje iz:

vjeronauka – vjeronaučna olimpijada

Sjedište povjerenstva, ime i prezime predsjednika/ce povjerenstva, adresa, telefon

Katehetski ured Gospićko-senjske biskupije

Franje Puškarić

Senjskih žrtava 36

53000 Gospić

053-746-403

 

OSNOVNA ŠKOLA

 

Rb.      Ime škole                                                             Ime i prezime mentora                        Broj bodova                            Mjesto

1.         Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica      Dražena Rubčić                                   353                                         1.

2.         Osnovna škola Zrinskih i Frankopana                 Tina Košćak                                          234                                         2.

3.         Prva osnovna škola Ogulin                                  Ivona Rendulić                                      232                                         3.

4.         Osnovna škola Josipdol                                       Inka Salopek                                         231                                         4.

5.         Osnovna škola Plaški                                           Ivica Klečina                                         199                                         5.

6.         Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Ogulin      Tomislav Kljajić                                      170                                         6.

7.  Osnovna škola Josipdol-Područna škola Lucija Capan Tounj      Marija Rakocija Kljajić          164                                         7.

8.         Osnovna škola Luke Perkovića Brinje                 Josipa Češarek Mudrovčić                      156                                        8.

9.         Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj    Franciska Tomljanović                       148                                       9.

10.       Osnovna škola Generalski Stol                            Mirjana Car Stojković                               146                                       10.

11.       Osnovna škola Perušić                                         Beba Romac                                            146                                       10.

12.       Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić                  Jelena Majer                                             135                                      12.

13.       Osnovna škola Plitvička Jezera                             Ilija Orešković                                           130                                      13.

14.       Osnovna škola Cetingrad                                      Željko Mucić                                              104                                      14.

 

Gospić, 29. 3. 2021. Franje Puškarić v.r.

(mjesto i datum) (potpis predsjednika/ce povjerenstva)

 

 

Ljestvica konačnog poretka

________________________________________________________________

Županijsko / biskupijsko natjecanje iz:

vjeronauka – vjeronaučna olimpijada

Sjedište povjerenstva, ime i prezime predsjednika/ce povjerenstva, adresa, telefon

Katehetski ured Gospićko-senjske biskupije

Franje Puškarić

Senjskih žrtava 36

53000 Gospić

053-746-403

 

SREDNJA ŠKOLA

 

Rb.      Ime škole                                                             Ime i prezime mentora                        Broj bodova                            Mjesto

1.         Srednja škola Plitvička Jezera Korenica             Anto Božić                                           220                                          1.

2.         Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin      Ana Stipetić                 216                                          2.

3.         Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića Senj       Ana Tomljanović                                  193                                          3.

4.         Strukovna škola Gospić                                      Denis Žunić                                         169                                          4.

5.         Srednja škola Otočac                                          Silvija Vašarević                                  135                                          5.

 

Gospić, 29. 3. 2021. Franje Puškarić v.r.

(mjesto i datum) (potpis predsjednika/ce povjerenstva)

  Vijesti - Sve