Stjepanje u Slunju i otvaranje Vrata milosrđa

Subota, 26. 12. 2015.

Govoreći o milosrdnom Bogu, biskup je istaknuo da na njega često gledamo kao na suca, a ne dobrog oca što je neispravno. Prolaskom kroz vrata danas se poistovjećujemo sa sv. Stjepanom prvomučenikom koji je gledao na kraju svog života na nebeska vrata, vrata vječnosti koja su jamstvo da nećemo nestati. Isus nas gleda okom spasitelja, a ne suca nakon što je i sam došavši među ljude rastao kroz teškoće. Neka osnovna poruka Godine milosrđa bude da i mi budemo milosrdni s onima s kojima živimo. Biskup je podsjetio na važan događaj pred 25 godina, donošenje božićnog ustava kao i na zahvali Bogu da konačno dobivamo nove strukture vlasti koje vole svoj narod i građane i koji dolaze iz
dijaspore o kojoj jedino Crkva vodi brige zadnjih stoljeća. Biskup je isto tako izrazio zadovoljstvo da je današnje evanđelje čitao đakon iz Korenice, koja je pred rat imala sasvim druge konotacije, a zadnjih godina iz Korenice biskupija dobiva već drugog svećenika.

Nakon mise vjernici su imali priliku kupiti godišnjak Mostove za 2016. godinu kao i novu knjigu biskupa Bogovića o Slunju i njegovoj crkvi. Na koncu biskup je tradicionalno u božićnom vremenu sa svojim sumještanima zaplesao kolo „O janje moje“.

  Vijesti - Sve