Uz geslo “Bog sam dostaje” zaređen novi biskup

Srijeda, 25. 5. 2016.

Homilija kardinala Bozanića na biskupskom ređenju mons. Zdenka Križića

„Dragi biskupe Zdenko, slijedeći Isusa Krista Dobrog Pastira ljubi Crkvu koja Ti je povjerena; svećenike i đakone, redovnike i redovnice, bogoslove i sjemeništarce i sve Kristove vjernike. Neka djeca i mladi, siromasi i bolesni, osamljeni i stariji, napušteni i poniženi u Tebi prepoznaju oca, brata i prijatelja. A vi, dragi vjernici, uvijek molite za svoje svećenike i sve Bogu posvećene osobe, molite za duhovna zvanja, za naše obitelji, djecu i mlade, bolesne i potrebne. Dragi vjerni narode biskupije Gospićko-senjske, svoga novoga pastira biskupa Zdenka pratite molitvama, poštovanjem i poslušnošću da bismo zajedno bili narod od Boga blagoslovljen”, potaknuo je u propovijedi glavni zareditelj zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na misi biskupskoga ređenja novoga gospićko-senjskog biskupa Zdenka Križića 25. svibnja u gospićkoj katedrali.

„Biskupe Zdenko, u Tvojoj biskupskoj službi neka Tebe i Crkvu Tebi povjerenu uvijek prati nebeska zaštita Gospe od Navještenja, Majke Božje od Krasna, Blažene Djevice Marije od brda Karmela te zagovor krbavskog svetog Jakova apostola, senjskog svetog Jurja mučenika, modruškog svetog Marka evanđelista kao i blaženog Alojzija Stepinca, nekoć metropolita i ovog dijela naše Crkve”, rekao je zagrebački nadbiskup.
Podsjetio je da je u godini Velikog jubileja kršćanstva, na današnji dan prije 16 godina, sveti papa Ivan Pavao II., ustanovio Gospićko-senjsku biskupiju, koja je svoj biskupijski povijesni hod započela na blagdan svetog Jakova apostola, 25. srpnja 2000. godine, ustoličenjem prvog gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića. Stoga je kardinal Bozanić biskupa Milu, koji je postavio temelje i organizirao biskupijsku zajednicu sa sjedištem u Gospiću, u ovom slavlju posebno pozdravio, odajući mu zahvalno priznanje. „Uvijek je i samo je Dobri Pastir onaj koji vodi i usmjeruje svoju Crkvu, kako nam je posvjedočio papa Benedikt XVI. na kraju svoga pontifikata: ‘Uvijek sam znao da je u toj lađi Gospodin i uvijek sam znao da lađa Crkve nije moja, nije naša, nego njegova. A Gospodin ne dopušta da potone; On je onaj koji njome upravlja, dakako i preko ljudi koje je izabrao, jer je tako htio. To je bila i ostala sigurnost koju ništa ne može zasjeniti’”, podsjetio je kardinal Bozanić na riječi pape emeritusa Benedikta XVI., istaknuvši da „i ova biskupijska Crkva Gospićko-senjska nije ni Milina ni Zdenkova, nije ni naša, ona je prije svega Gospodinova”. „Mjera novosti biskupske službe je uvijek i samo u vjernosti Kristu i njegovoj Radosnoj vijesti te apostolskoj predaji. Gospićko-senjska biskupija, koja je odlukom svetog pape Ivana Pavla II. uspostavljena na početku trećeg tisućljeća, na prostranom području Like, Ogulina, Korduna i Primorja, baštini tradiciju i u njoj se nastavlja povijesni kontinuitet crkvenosti nekadašnjih biskupija: drevne Senjske i slavne Krbavske ili Modruške. Danas u apostolskom nasljedstvu biskupska služba u ovoj dijecezi prelazi od mons. Bogovića na mons. Križića i time će ostati zauvijek označen put i predaja ove biskupijske Crkve. Sam Gospodin Isus je onaj, koji po pozivu mons. Križića u biskupstvo, nastavlja brigu za vjerni puk Crkve Gospićko-senjske”, rekao je kardinal Bozanić.
Tumačeći obred ređenja biskupa ređeniku Zdenku, kardinal mu je, među ostalim rekao: „Dok mi biskupi budemo izgovarali molitvu ređenja nad Tvojom će glavom biti otvorena knjiga Evanđelja. Rječit i jasan je to znak. U mjeri u kojoj, kao biskup, budeš svjestan da si u svemu ispod, a ne iznad Evanđelja, osjećat ćeš potrebu da čitavog života ostaneš učenik koji treba upijati Radosnu vijest da bi postao i ostao riječju i djelom ponizni Isusov apostol, jer ‘Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge’”.

Čestitke i zahvalni govori

Nakon što je otpjevana himna Tebe Boga hvalimo i nakon što je novozaređeni biskup prošao kroz katedralu i oko nje, blagoslivljajući nazočne, uslijedili su završni govori. “Od srca čestitam na iskazanom povjerenju koje Vam je očitovao papa Franjo u Godini milosrđa, na kraju Godine posvećenog života i 500. obljetnice rođenja prve naučiteljice Crkve, svete Terezije Avilske”, rekao je u svojoj čestitki predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić, protumačivši znakovitost grba novoga biskupa u kojemu se isprepliće značaj Crkve u toj biskupiji i karmelska karizma iz koje je novi biskup potekao. “Vaše služenje i poslanje usmjereno je u prvom redu prema Gospićko-senjskoj biskupiji i Riječkoj metropoliji. Ali, svetim Redom ono je na otajstven način umreženo i u zajedništvo s drugim biskupima i biskupijama našeg naroda, a i šire. Zajedništvo apostolskih nasljednika i djelitelja svetih tajna, naime, nije obično nego sakramentalno. I utkano je u otajstvo biskupske službe. Neka Vam svijest o tom sakramentalnom zajedništvu dadne dostatnu snagu i hrabrost. I imajte na pameti kako je puno onih koji Vas prate svojim molitvama: Od Vašeg časnog i zaslužnog predšasnika mons. Mile Bogovića kojem izričem veliku zahvalnost za sve što je učinio i što će još učiniti, do svećenika, redovnica i redovnika i zauzetih i odanih vjernika laika koji će Vam pomagati u Vašem radu i nastojanju”, istaknuo je u čestitki nadbiskup Puljić i poželio novome biskupu blagoslovljeno služenje na tom povijesnom dijelu Like, Gorskog Kotara, Krbave i Primorja.

U ime svećenika, redovnika i redovnica Gospićko-senjske biskupije riječi zahvale biskupu Bogoviću i čestitke novome biskupu Križiću izrekao je generalni vikar mons. mr. Tomislav Šporčić. On se spomenuo utemeljenja biskupije i imenovanja novog biskupa, osvrnuvši se na mnogovrsno i plodonosno djelovanje biskupa Bogovića u 16 godina biskupske službe. Posebno je spomenuo brojne inicijative i poticaje kako na materijalnom tako još više na duhovnome području biskupije. Novome biskupu mons. Šporčić je uime svećenika, redovnika i redovnica izrazio radosnu raspoloživost i prihvaćanje otvorenoga srca, te izrazio molitvu Gospodinu da pod vodstvom novoga biskupa u biskupiji se poveća broja svećenika i osposobi veći broj suradnika laika.
Zatim su biskupima Bogoviću i Križiću uručeni simbolični darovi. Katalog tiskovina o Gospićko-senjskoj biskupiji i o prvom biskupu dr. Mili Bogoviću, te Deset godina kroz župna događanja, Gospićko-senjske biskupije, predala je prof. Blaženka Ljubović. Sliku na drvetu – pirografiju, na kojoj se nalazi Crkva hrvatskih mučenika sa slikom biskupa dr. Mile Bogovića, rad Franje Tržila, mons. Bogoviću predala je Antonija Marić, članica zbora mladih u Otočcu. Mons. Mile Pecić predao je biskupu Bogoviću fotografiju njegova novog prebivališta.
Novom biskupu mons. Križiću svećenici Gospićko-senjske biskupije darovali su misnicu i mitru; svezak časopisa “Hrvatska vjernost” predao je dr. Ante Bežen, glavni urednik; svezak Kalendara Crkve hrvatskih mučenika predao je Marinko Miličević, urednik; Spomenicu Gospićko-Senjske biskupije predao je biskupu Križiću mons. Mile Čančar, katedralni župnik. Također je izrađen grb novoga biskupa koji se nalazi na krstionici u katedrali, rad Dubravka Radmana, a dar je Hrvatske akademije u dijaspori.

Na kraju mise ređenja sve je pozdravio i svima je zahvalio prvi gospićko-senjski biskup Mile Bogović. “Bio sam kod porođajnih muka naše biskupije, pomagao teško podizanje na noge, ali se i radovao uspješnom hodu mlade biskupije. Olakotna okolnost je bila što sam znao kamo i s kime idem i što me čeka. Izrastao sam iz ove sredine i živio u njoj”, rekao je biskup, izrazivši radost što je biskupija postavljena na noge. Spomenuo je i projekte koje je poticao, posebno gradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini i svoju službu u Komisiji za hrvatski martirologij. Obraćajući se svome nasljedniku rekao je: „Imat ćeš suradnike u kleru koji ima svojih odlika i slabosti, ali u njemu nema nekih podijeljenosti i grupašenja. Osjetio sam da je taj kler otporan na loše inicijative a osjetljiv za dobre. Svi te oni rado prihvaćaju kao svoga biskupa, a u tom kleru ostajem i ja jer si od danas moj biskup i pastir; od danas ćemo svi moliti za biskupa našega Zdenka. Nije svećenicima bilo uvijek sa mnom lako jer sam mnogo tražio a nisam bio u stanju dati im dovoljnu motivaciju. Previše sam bio u knjigama a premalo u njihovom društvu. Kod tebe je jaka odgojna nota, što uvelike olakšava prihvaćanje i vodstvo”. Biskup Bogović zahvalio se svima za potporu i suradnju, pozdravivši posebno iseljenu Hrvatsku. Svoje je obraćanje završio stihovima Jovana Jovanovića Zmaja, „Što ja počeh – Ti dovrši”, te riječima popa Marka Mesića o živosti Crkve u Lici i važnosti djelovanja za dobro duša na tome području.

Zahvalni govor novozaređenoga biskupa Zdenka Križića

U zahvalnom govoru na kraju mise ređenja, novi gospićko-senjski biskup Zdenko Križić je rekao: „Vidim se poštovana Crkvo Gospićko-senjska kao osoba koju Gospodin poziva da ide zajedno s vama, s nadom da steknemo veće iskustvo njegove ljubavi, njegova dara nutarnje slobode, ljepotu crkvenosti, bogatstvo svetih otajstava, sklad zajedništva, novost evanđelja. S vama sam jer vi ste smisao moga biskupstva i činiti nam je sve da se po nama dogodi blagoslov za narod ove naše drage biskupije”. „Učinit ćemo ono što možemo snagom našeg vjerničkog i sakramentalnog poslanja svi zajedno, vjernički puk Božji, katehistice i katehete, djelatnici Caritasa, osobe Bogu posvećenog života, svećenici – moji dragi najbliži suradnici, da nam se obnove obitelji, da nam se biskupija napuči, da se kolijevke ne prestanu njihati i da nam crkve još više znače u stvaranju našeg sveukupnog zajedništva i učvršćenja našeg bogoljubnog i narodnog identiteta”, rekao je mons. Križić. „Trebat će nam očvrsnuti uvjerenje da možemo mnogo toga promijeniti nabolje, da smo na to pozvani i da smo zato poslani. Ovi prelijepi krajevi na kojima se prostire naša biskupija ne smiju biti prostori s kojih se narod iseljava, prostori koji ne nude perspektivu mlađim naraštajima. To treba promijeniti. Oslonimo se jedni na druge, a svi zajedno na Boga koji nas ljubi”, potaknuo je novi gospićko-senjski biskup.

  Vijesti - Sve