• BDM Snježna - Krivi Put
  • preč. dr. Richard Pavlić, upravlja iz Senja
  • Krivi Put
  • 53270
  • tel: 053 881 043
  • mob: 098 945 2252
  • e-mail: ripavlic@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve