• Rođenje BDM - Boričevac
  • vlč. Dino Rupčić, upravlja iz D. Lapca
  • Boričevac
  • 53250
  • tel: 053 684 786
  • mob: 098 964 4301
  • e-mail: dino.rupcic23@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve