• Rođenje BDM - Boričevac
  • vlč. Igor Lulić, upravlja iz D. Lapca
  • Boričevac
  • 53250
  • tel: 053 684 786
  • mob: 091 9324 186
  • e-mail: zupaip2donjilapac@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve