• Rođenje BDM - Boričevac
  • upravlja iz D. Lapca vlč. Dino Rupčić
  • Boričevac
  • 53250
  • tel: 053 684 786
  • mob: 053 684 786
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve