• Sv. Antun Padovanski - Gornji Kosinj
  • vlč. Pero Jurčević
  • Kosinj
  • Gornji Kosinj 34
  • 53203
  • tel: 053 671 016
  • mob: 099 376 5024
  • e-mail: perojurcevic5@gmail.com,
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve