• Sv. Ana - Plaški
  • vlč. Goran Antunović
  • Plaški
  • Saborčanska 2
  • 47300
  • tel: 047 573 353
  • fax: 047 801-783
  • mob: 099 5919 760
  • e-mail: svanaplaski@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve