• Sv. Jakov apostol - Donje Pazarište
  • vlč. Petar Šporčić, župnik
  • Donje Pazarište
  • Donje Pazarište 74b 
  • 53213
  • tel: 053 686 006
  • mob: 098 179 1878
  • e-mail: sporapero@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve