• Sv. Josip - Lički Osik
  • preč. Luka Blažević
  • Lički Osik
  • Lički Osik 66
  • 53201
  • tel: 053 672 480
  • mob: 098 245 341
  • e-mail: lukablazev@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve