• Sv. Jelena Križarica - Rakovica
  • don Petar Belina, SDB, upravlja s Plitvica
  • Rakovica
  • 47240
  • tel: 053 774 088
  • mob: 098 754 521
  • e-mail: raksvjelena@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve