• Sv. Juraj mučenik - Lađevac
  • vlč. Šimo Božić, upravlja iz Cvitovića
  • Slunj
  • Gornji Lađevac 00
  • 47240
  • tel: 047 777 977
  • mob: 098 970 1356
  • e-mail: bozicsimo@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve