• Sv. Križ - Ogulin
  • vlč. Josip Štefančić, župnik
  • Ogulin
  • Gajeva 2
  • 47300
  • tel: 047 522 323
  • mob: 098 229 170
  • e-mail: zupaogulin@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve