• Sv. Mihovil Arkanđeo - Dabar
  • mons. mr. Tomislav Šporčić, upravlja iz Otočca
  • Dabar
  • 53220
  • tel: 053 771 261
  • mob: 091 537 4025
  • e-mail: zpt.otocac@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve