• Sv. Mihovil Arkanđeo - Vratnik
  • vlč. Anđelko Kaćunko, upravlja iz Kompolja
  • Vratnik - Melnice
  • Vratnik 46
  • 53273
  • tel: 053 573 533
  • mob: 095 903 1474
  • e-mail: zupa.kompolje@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve