• Uznesenje BDM
  • vlč. Ante Luketić
  • Oštarije
  • Gospe od čudesa 7
  • 47302
  • tel: 047 584 070
  • mob: 098 887 044
  • e-mail: pop.ante@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve