“24 sata za Gospodina”

Subota, 10. 3. 2018.

Podsjetimo, papa Franjo u svojoj poruci za Korizmu 2018. između ostalog piše: «Pozivam prije svega članove Crkve da gorljivo prionu korizmenom hodu, poduprti milostinjom, postom i molitvom. Ako se katkad čini da se ljubav gasi u mnogim srcima, znajmo da se to nikada ne događa u Božjem srcu. On nam neprestano daje prigode da počnemo iznova ljubiti. Jedna takva zgodna prigoda bit će i ove godine inicijativa '24 sata za Gospodina', koja poziva čitavu crkvenu zajednicu slaviti sakrament pomirenja u sklopu euharistijskog klanjanja. Inicijativa je održana nadahnjujući se na riječima Psalma 130, 4: 'U tebe je praštanje'.»

Marija Ružić, članica grupe mladih Angelusi

gs 24 sata za Gospodina

  Vijesti - Sve