Biskup Križić predslavio uočnicu Velikoj Gospi u svetištu Gospe od Čudesa

Ponedjeljak, 14. 8. 2017.

Mnogi od njih su hodočastili u pravom smislu te riječi, a ovogodišnja uočnica okupila je do sada najveći broj vjernika, preko tisuću. Hodočasnici su u procesiji sudjelovali sa svojim barjacima, a procesiju su uzveličale brojne laičke udruge iz župa Oštarija, Cerovnika, Ogulina, Josipdola među kojima i povijesna postrojba Frankopanska garda. Vatrogasci i Dobrotvorna podupirajuća društva imale su znatnu ulogu u organizaciji proslave. Koncelebriralo je desetak svećenika na čelu sa čuvarem svetišta popom Antunom Luketićem i predvoditeljem trodnevnice dr. Milanom Šimunovićem, te župnikom i dekanom ogulinsiim preč. Robertom Zubovićem. Glazbom je misu animirao združeni zbor više župa pod vodstvom i uz orguljsku pratnju Franje Puškarića te Domagoja Šlata i Mihaela Peca.

Marijina svetišta uvijek privlače jer vjernici osjećaju unutarnju potrebu da Mariji iskažu zahvalnost za njezinu majčinsku pomoć u različitim životnim poteškoćama, Bezbrojna su svjedočanstva Marijine pomoći, a sva naša marijanska svetišta nakrcana su zahvalnim pločama koje živo svjedoče tu istinu, istaknuo je na početku biskup Križić te je u svojoj homiliji progovorio o značaju Marije kao sljedbenice Božje riječi koja je prianjala uz volju Božju, koja ju je prihvaćala i provodila ju u djelo te je u svom djelovanju bila nadahnuta ljubavlju i duhom služenja. Najblaženiji su oni koji slušaju riječ Božju i vrše volju Božju a Isusova majka to je najbolje razumjela. Da bi se vršila volja Božja potrebno je iskreno i hrabro odgovoriti na pitanje „Što Bog želi da učinim u ovoj situaciji“ ili „Što bi Isus učinio da je u mojoj situaciji?“. Problem je što ima puno kršćana koji sve čine da se uvjere da je volja Božja ono što njima paše, no to nije traženje volje Božje, jer bi čineći tako Isus sam izbjegao svoj križ. Osobe često osjete što je volja Božja, ali im se čini preteško ono što Bog traži pa čine sve da se uvjere da Bog od njih traži nešto drugo. Biskup je zatim istaknuo primjer velike mističarke i naučiteljice Crkve sv. Terezije Avilske koja je isticala slične probleme. Naš problem je što ljudsko srce opire u nerazumijevanju Božjih zahtjeva, no vjera mora biti jača od pukih sklonosti srca, jer vršiti volju Božju zahtjeva napor. Potvrdio je to Isus u Getsemanskom vrtu kada je imao snage reći: „Ne moja, nego Tvoja volja neka bude“. I apostol Pavao je na koncu života znao reći da je dobar boj bio i tako vjeru sačuvao. Najgore je kada čovjek dođe do uvjerenja da se Bog s njime uvijek u svemu slaže.


Za Mariju se kaže da kada Boga nije dobro razumjela, o Božjoj riječi je razmišljala u srcu i tako vršila volju Božju. Važna osobina Marijina koju treba nasljedovati je da je sve činila s ljubavlju. To je velika poruka nama, da činimo sve s ljubavlju. Jer to posvećuje. Mi smo skloni stvari činiti mrzovoljno, površno i nervozno, no od toga nikakve koristi, to ne posvećuje. Za svetost nisu potrebna neka herojska djela, nego vjernost onim svakodnevnim obvezama, sitnicama. To možda neko neće pohvaliti, no Bog to vidi i to neće ostati nenagrađeno. Zahvalni smo tolikim našim majkama, očevima, bakama i djedovima koji skrovito u tišini obavljaju mnoge poslove u kući i izvan nje, podnose žrtve o kojima mediji ne donose izvještaje, za koje im nitko ne kaže hvala. Oni to rade u tišini i s ljubavlju i to je ono što posvećuje njih i cijelu Crkvu. Marijina poruka svima je „Učinite sve što vam Isus kaže“, zaključio je propovijed biskup Križić.

Završne pozdrave na kraju prenio je čuvar svetišta pop Ante Luketić koji je istaknuo značajan jubilej, 280. obljetnicu od osnutka bratovštine u Oštarijama, pohvalio je brojne hodočasnike i istaknuo mise zornice kojima su se domaći vjernici spremali za ovaj blagdan, zahvalivši na kraju predvodniku trodnevnice dr. Milanu Šimunoviću.

  Vijesti - Sve