Fra Grgo Sikirić obilježio 65 godina misništva

Nedelja, 30. 7. 2017.

U svojoj prigodnoj homiliji baziranoj na nedjeljnim čitanjima ali i cijelom svojem životu izrekao je više misli korisnih vjernicima, ali i subraći svećenicima. Euharistija je dragocjeni biser u našoj duši , jer kad imamo Boga imamo sve. Život je uz Boga tako lijep i bogat, jer duhovni život nije samo za svećenike već za sve kršćane. Što je sakriveno, biserju i blago naše duše, možemo otkriti samo s vjerom i molitvom. Bog je naime svemogući stvoritelj,  a na nama je da otkrijemo njegovu ljubav u našem srcu. On je gospodar povijesti i želi svima dobro a ne zlo. Današnji svijet je u kaosu jer imamo puno bogova, a političari misle da su i oni bogovi, gospodari naše duše. Bog moli za one kojima je najpotrebnije njegovo spasenje. Bez nas kršćana svijet bi bio kaotičan. Za svećenike je slavljenik istaknuo da su ljudi s utjelovljenom Kristovom moči koji vrše pretvorbu kruha i vina, a svećenici moraju svoju vjeru stalno svjedočiti i biti uzor vjernicima. Na kraju je poručio da je zov svećeništva osjetio sa 6,7 godina i da je zahvalan na komemoraciji 65 godina svećeništva. U ime ŽPV na kraju je dobio poklon dvije knjige o župama Oštarije i Cerovnik. Inače fra Grgo Sikirić je uz mnoge pastoralne dužnosti bio župnik susjednog Tounja od 1955. do 1963. u Ogulinu, Tounju i susjednim župama rado navraća zadnjih desetljeća. I danas je pastoralno djelatan u Zadru u župi sv. Ivana Krstitelja radeći s neokatekumenima, iako je zagazio u 93. godinu.

Slavljenik fra Grgo mladu misu imao je 29. Srpnja 1952. u katedrali sv. Stošije u Zadru a zaredio ga je za svećenika biskup Mate Garković kome je to bilo prvo svećeničko ređenje. Pastoralno je djelovao u Tounju, Zadru, Splitu, Odri i Pittsburghu. 

 

  Vijesti - Sve