Ishodi učenja - planiranje i vrednovanje u vjeronaučnoj nastavi

Subota, 17. 5. 2014.

Definiranje ishoda učenja, njegovo planiranje i vrednovanje najvažnija je stvar u procesu učenja koji treba prilagoditi mogućnostima i interesima učenja. Bitno je konstruktivno povezati ishod učenja, nastavne metode i procjenjivanje. Nakon što je pojasnila pojam educiranja, psihologinja Kegalj prezentirala je 6 razina Bloomove taksonometrije kao i 3 područja kroz koje se formuliraju ciljevi. Dokazano je da 85 posto pitanja sadrži najnižu činjeničnu razinu znanja, što je loše. Naglasak kod vjeronauka treba biti na odgojnoj sferi ili području. Svako planiranje počinje s jasnom slikom ishoda a na temelju razine znanja definirane su strategije. Istaknut je značaj planiranja vezan za emocionalnu stabilnost učitelja ali i učenika te procjene ishoda učenja. Pravog se učitelja prepoznaje prema topolom odnosu s učenicima, humoru, stručnosti, razumijevanju učenika i vedrom raspoloženju, zaključila je psihologinja Kegalj. Tomislav Tomasić je govoreći oko faza izrade dnevne pripreme je jasno postavljanje ciljeva koji treba biti realno ostvariv, provedljiv i mjerljiv. Pri tome treba koristiti metode koje služe ostvarenju ciljeva.
Slijedili su primjeri dobre prakse dvoje vjeroučitelja koji su položili stručni ispit. Viši savjetnik Tomasić je najaviop stručno osposobljavanje za vjeroučitelje pripravnike te o stanju s primjenom građasnkog odgoja od naredne školske godine. Susret je zaključio predstojnik Katehetskog ureda vlč. Nikola Turkalj. On je predstavio ovogodišnje pastoralno geslo biskupije odgoj za slobodu u znaku križa a istaknuo je i stavove 58. Zasjedanja HBK gdje su vjeroučitelji pozvani raditi u duhu svog posla a od svih se očekuje uključenost u javnu raspravu oko građanskog odgoja.

  Vijesti - Sve