Kolpinška obitelj i u Ličkom Osiku

Subota, 2. 5. 2015.

Zajedničku molitvu predvodio je vlč. Zdenko Perija. Prezentaciju Kolpinškog djela, te o liku i djelu Adolpha Kolpinga govorila je Anita Petričević, predsjednica udruge "Kolping- Katoličko društvo djetića u Zagrebu". Tijekom predavanja uključivali su se i drugi predstavnici iz Zagreba, a domaćini su postavljali pitanja.
Odluka o imenu kolpinške obitelji je donešena jednoglasno. Kolpinška obitelj nosit će ime dr. Frana Biničkog, zaslužnog sina ove župe, svećenika, književnika, rodoljuba i prosvjetitelja. Na blagdan sv. Josipa radnika obilježena je sedamdeseta obljetnica njegove mučeničke smrti u komunističkom zatvoru. Svojim životom i radom duboko je ukorijenjen u bilo ovoga naroda i prostora.
Za duhovnika kolpinške obitelji izabran je vlč. Luka Blažević, za predsjednika Tomislav Klarić, za tajnika Robert Nikšić, a za rizničara Milica Jerković.
Svi nazočni potpisali su pristupnice i tako potvrdili svoju želju za pristupanjem kolpinškom djelu.
Molitvu kolpinške obitelji izmolili su svi nazočni, čime je završio čin svečanog osnivanja kolpinške obitelji i početak djelovanja Kolpinga u Gospićko-senjskoj biskupiji.

 

«Djelujući u sadašnjosti moramo misliti na budućnost» (Adolf Kolping)

Kolpinška udruga ili Kolpingovo djelo dio je svjetskog pokreta «KOLPINGWERK» kojeg je 6. svibnja 1849. godine u Kölnu utemeljio njemački svećenik, socijalni reformator, jedan od najuspješnijih katoličkih publicista 19. stoljeća i narodu blizak dušobrižnik, bl. Adolf Kolping. Početak udruge vezan je uz osnivanje katoličkog djetićkog društva kojemu je cilj bio pomoći mladim ljudima u nevolji. Zamisao je bila da mladi ljudi u okrilju društva dobiju osjećaj sigurnosti, opće, stručno i vjersko obrazovanje, a sve to upotpunjeno duhovnim zajedništvom. «Promjenom čovjeka do socijalne promjene» - tako se sažeto može opisati Kolpingovo djelo (Kolpingwerk). U kratkom vremenu Kolping uspijeva osnovati brojna društva koja se 1850. godine povezuju u udrugu. Pokret koga je Adolf Kolping započeo danas ima preko 500.000 članova i još puno više sljedbenika i simpatizera, koji djeluju u 52 zemlje diljem svijeta.
Ciljevi Kolpinške udruge
* Širiti načela kršćanskog, društvenog i socijalnog nauka u stalnoj obnovi društva i Crkve.
* Izgrađivati i učvršćivati iskreno, otvoreno i javno kršćansko življenje i svjedočenje u poslu, zvanju, obitelji, tj. u društvu i u Crkvi.
* Kršćanski djelovati među hrvatskom katoličkom mladeži i u katoličkim obiteljima.
* Kršćanski odgajati i obrazovati nadarenu katoličku djecu i mladež, osobito iz siromašnih i brojnih obitelji.
* Karitativno i humanitarno pomagati materijalnim dobrima: siromasima, obiteljima s brojnom djecom i stradalnicima u raznim nevoljama života po načelu: " Pomozi drugima tako da sami sebi mogu pomoći ".
* Promicati u svijetu kulturne, povijesne i druge kršćanske i katoličke vrednote na kojima počiva trinaeststoljetna baština Hrvatskoga naroda.
Zadaci Kolpinške udruge
- organiziranje predavanja, tribina, molitvenih sastanaka i duhovnih vježbi;
- organiziranje odgojnih i obrazovnih seminara;
- organiziranje i izdavanje vlastitog tiska i pisanje u tisku drugih izdavača;
- otvaranje i uzdržavanje odgojnih i obrazovnih zavoda i ustanova;
- sudjelovanje u radio i televizijskim emisija i u drugim medijskim sredstvima;
- suradnja sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

KOLPING u 12 rečenica
· Ohrabrujemo i pozivamo na zajedništvo
· Djelujemo u ime Isusa Krista
· Adolf Kolping nam je uzor
· U Crkvi smo kao kod kuće
· Obiteljska smo zajednica koja uključuje sve naraštaje
· Kao katolička socijalna udruga suoblikujemo društvo
· Pratimo ljude u njihovom osobnom i stručnom obrazovanju
· Pružamo perspektivu mladim ljudima
· Zastupamo kršćansko razumijevanje rada
· Sebe vidimo kao odvjetnike obitelji
· Širimo mrežu partnerstva u cijelom svijetu
· Živimo odgovorno i djelujemo solidarno.

LO kolping2

  Vijesti - Sve