OTOČAC: Dočekan sv. Nikola

Nedelja, 6. 12. 2009.D O N A T O R I
AGRO - MILKA, OTOČAC; OREšKOVIć FRANE - MOćO, LIčKO LEšćE; BISTRO "DANCIK", LIčKO LEšćE; PRŽIONICA KAVE "SAN", OTOČAC; BUFFET "DOMIG", LIčKO LEšćE; RESTORAN "MAJSIć", čOVIćI; BUFFET "ROTOR 2", čOVIćI; SALON "LA PERLA", OTOČAC; DEVčIć MILAN, LIčKO LEšćE; TRGOVINA "KRANJAC", LIčKO LEšćE; FRIZERSKI SALON "MATRIX", LIčKO LEšćE; TRGOVINA KUNIć, LIčKO LEšćE; JAGODIć MARIJANA I TOMO, LIčKO LEšćE ; VAšAREVIć RUŽICA I DAMIR, čOVIćI; KOLAK BRANKA I STIPE - ŽIŽA, LIčKO LEšćE; ŽANIć MARA I JOSIP, VRILO; KOLAK KRISTINA I MLADEN - ŽIŽA, LIčKO LEšćE; GRAD OTOČAC; OREšKOVIć DARKO - MIćANA, VRILO.
  Vijesti - Sve