Poziv u članstvo udruge bivših studenata KBF-a

Srijeda, 15. 3. 2017.

 

Društvo bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveutilišta u Zagrebu

Almae matris alumnae et alumni Croaticae - Facultas theologiae catholicae

(DBS-KBF/AMAC-FTC)

Vlaška 38, HR-1"0 000 Zagreb;www.kbf.hr; alumni@kbf.hr

POZIV U ČLANSTVO

Poštovani i dragi bivši studenti KBF-a Sveučilišta u Zagrebu,

čast nam je i radost obavijestiti vas da su 9. lipnja 2016. na inicijativu KBF-a njegovi nastavnici i bivši studenti osnovali DBS-KBF, s prvenstvenim ciljem unapređivanja i pomaganja znanstvenoga, nastavnoga i stručnoga rada Fakulteta te njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu. Na osnivačkoj skupštini na kojoj je bilo dvadesetak bivših studenata KBF-a izabrana su upravna tijela DBS-KBF-a". Za predsjednika je izabran prof. dr. sc. Tonči Matulić, za potpredsjednika doc. dr. sc. Denis Barić, za tajnicu dr. sc. Vanda Kraft Soić, a za ostale članove Upravnog odbora izabrani su prof. dr. sc. Stjepan Baloban i Nikola Kuzmičić, dipl. theol. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. |osip Šalković, doc. dr. sc. Lucija Boljat i vld. Josip Golubić, dipl. theol. Za likvidatora Društva izabran je prof. dr. sc. Mario Cifrak (opširnije: Statut Društva; tijela Društva, www.kbf.hr).

Alumni udruge osnovane su i djeluju pri sveudilištima širom svijeta, pa tako i pri sastavnicama Sveudilišta u Zagrebu (AMAC/AMCA): svaka ima svoje pojedinosti organizacije i djelovanja, no zajednička im je zadaća okupljanje svojih bivših studenata - alumnija - te promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima. Pod nazivom AMAC Domus neformalno su objedinjene udruge koje djeluju u domovini, a one u inozemstvu, koje su osnovali nekadašnji članovi Sveučilišta u Zagrebu koji žive i djeluju izvan Hrvatske, objedinjene su pod nazivom AMAC Mundus. Sve su okupljene u Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu (ALUMNI UNIZG).

Prema Statutu, DBS-KBF Sveuiilišta u Zagrebu na crkvenom je području biskupijsko, mješovito, privatno vjerničko društvo s pravnom osobnošću, a na građanskom području nedobitna (neprofitna) pravna osoba odnosno udruga.

Ciljevi DBS-KBF-a su: njegovanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Fakultetu, njegovanje tradicije Fakulteta, promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu, pomaganje nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkoga i stručnoga rada na Fakultetu, rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Fakulteta, stvaranje i njegovanje veza među diplomiranim teolozima, katehetama, crkvenim glazbenicima te teolozima stručnog studija Fakulteta, njegovanje i razvitak ugleda te poslanja i djelovanja teologa, kateheta, crkvenih glazbenika te teologa stručnog studija, raspravljanje znanstvenih i stručnih problema teoloških disciplina i zauzimanje stanovišta o njima, poticanje i razvitak suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, umjetničkim, razvojnim i istraživačkim organizacijama te suradnje sa sličnim društvima (AMAC/AMC) u zemlji i inozemstvu.

Društvo dieluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članstvo u DBS-KBF-u može biti redovito, podupiruće i počasno. Članom društva mogu postati fizičke i pravne osobe. Redovitim članom mogu postati diplomirani studenti koji su na KBF-u Sveutilišta u Zagrebu stekli akademski stupanj, a tako i nastavnici Fakulteta koji nisu stekli akademski stupanj na Fakultetu, a koje predlože dva redovita člana Društva. Podupirućim članom mogu postati fizičke i pravne osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način pridonose ostvarenju ciljeva Društva. Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela djelovanju Društva ili je znatno pridonijela teološkoj znanosti ili pastoralnoj praksi [detaljnije o članstvu, pravima, obvezama i odgovornostima članova: Statut Društva, www.kbf.hr).

Kako postati članom? 0dluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na osnovi ispunjene članske pristupnice, najkasnije u roku od šest mjeseci od njezina zaprimanja. Člansku pristupnicu možete pronaći na mrežnoj stranici KBF-a (www.kbf.hr). Ispunjenu pristupnicu možete poslati elektronskom ili zemaljskom poštom na označene adrese. Nakon što Upravni odbor donese odluku o primitku dobit ćete na vašu adresu odgovarajuću obavijest s uplatnicom godišnje članarine. Godišnja članarina je 100,00 kn, a sredstva prikupljena od članarine koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva DBS-KBF-a.

Poštovani i dragi bivši studenti,

ovim vas putem pozivamo da članstvom u DBS-KBF-u Sveučilišta u Zagrebu zajednički promoviramo naš Fakultet, unapređujemo ugled i poslanje zvania koja su stečena kao i službi koje vršimo temeljem na njemu stečenih diploma, produbljujemo teološka istraživanja te potičemo i njegujemo međusobne veze i prijateljstvo.

Predsjednik Prof.dr.sc. Tonči Matulić

Tainica DBS-KBF-a Dr.sc. Vanda Kraft Soić

  Vijesti - Sve