Slavlje Prve Svetice - Svijećnice u Marijinom svetištu Oštarije

Četvrtak, 2. 2. 2017.

Umirovljeni profesor na Teologiji u Rijeci mons. Šimunović nakon Senja i Kompolja ovim je misnim slavljem obilježio svoj zlatnomisnički jubilej u Oštarijama, gdje je kao mladomisnik često boravio, a tu je i pisao svoj magistarski rad. Govoreći o blagdanu Svijećnici ili kako ga u Oštarijama zovu Prvoj svetici, mons. Šimunović se zapitao shvaćamo li mi kao starac Šimun da je Isus postavljen za svjetlo svih nas? Hodamo li mi danas za tim svjetlom u vremenu površnosti, apatije i beznađa kada nam je svjetlost najpotrebnija? Prikazujemo li svoju djecu Bogu ne samo na krštenju, pričesti i krizmi, već cijelog života? Jesmo li i mi stariji u tome podbacili i da li svoj pesimizam prebacujemo na mlade? U današnjem vremenu kada nas je sve manje trebamo zbijati redove. Župne zajednice se moraju sve više sastajati. Župe su naše i mi moramo postajati prijatelji. Prinosimo svoju djecu Spasitelju i molimo za svećenička zvanja, zaključio je propovjednik. Mons. Šimunović na kraju se sa zadovoljstvom sjetio svog mladomisničkog doba kada je obišao većinu župa ogulinskog dekanata.
Na kraju su mladi župljani uručili zlatomisniku poklone. Koncelebrirali su upravitelj svetišta pop Ante Luketić, don Anđelko Kaćunko te franjevci trećoredci iz župe bl. A. Stepinca, župnik i gvardijan fra Petar Grubišić i župni vikar fra Tomislav Kero.

ostarije svijecnica

  Vijesti - Sve