• Marija Majka Crkve - Plitvice
  • župnik don. Goran Antunović
  • Plitvička Jezera
  • Mukinje 1 P-a
  • 53231
  • tel: 053 774 088
  • mob: 099 5919 760
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve