• Navještenje BDM - Gospić
  • o. Anto Knežević, OCD
  • Gospić
  • Kaniška 1
  • 53000
  • tel: 053 753 332
  • fax: 053 753 333
  • mob: 098 996 2085
  • e-mail: crkva.nbdm@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve