• Pohod BDM sv. Elizabeti - Baške Oštarije
  • vlč. Herbert Berisha, upravlja iz Ličkog Novog
  • Baške Oštarije
  • 53000
  • tel:
  • mob: 099 670 7966
  • e-mail: don-herberti@hotmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve