• Pohođenj BDM - Brlog
  • vlč .Anđelko Kaćunko, upravlja iz Kompolja
  • Brlog
  • 53220
  • tel: 053 573 533
  • mob: 095 903 1474
  • e-mail: zupa.kompolje@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve