• Presveto Trojstvo - Modruš
  • vlč. Mario Vazgeč, upravlja iz Oštarija
  • Modruš
  • 47303
  • tel:
  • mob: 091 580 2174
  • e-mail: gospaodcudesa@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve