• Sv. Ivan Krstitelj
  • vlč. Petar Šporčić, upravlja iz Klanca
  • Klanac-Pazarište
  • Aleksinica
  • 53000
  • tel: 053 686 006
  • mob: 098 179 1878
  • e-mail: sporapero@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve