• Sv. Ivan Krstitelj - Donji Kosinj
  • vlč. Pero Jurčević, upravlja iz G. Kosinja
  • Kosinj
  • Donji Kosinj
  • 53202
  • tel: 053 671 016
  • mob: 099 376 5024
  • e-mail: perojurcevic5@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve