• Sv. Ivan Krstitelj - Lipice
  • vlč. Josip Tomljanović, upravlja iz Brinja
  • Lipice
  • 53260
  • tel: 053 700 242
  • mob: 099 578 5892
  • e-mail: zupabrinje@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve