• Sv. Ivan Krstitelj - Švica
  • vlč. Mile Rajković
  • Švica
  • Švica 58
  • 53220
  • tel: 053 777 134
  • mob: 099 403 5584
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve