• Sv. Ivan Krstitelj - Švica
  • mons. Marinko Miličević, upravlja iz Otočca
  • Švica
  • Švica 58
  • 53220
  • tel: 053 777 134
  • mob: 098 900 2903
  • e-mail: zupa.otocac3@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve