• Sv. Ivan Krstitelj - Tounj
  • vlč. Josip Štefančić, župnik
  • Tounj
  • Tounj 69
  • 47264 Tounj
  • tel:
  • mob: 098 229 170
  • e-mail: josipzupaperusic@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve