• Sv. Ivan Nepomuk - Saborsko
  • vlč .Bruno Lovaković, upravlja iz Plaškog
  • Saborsko
  • 47300
  • tel: 047 573 353
  • fax: 047 801-783
  • mob: 099 432 0899
  • e-mail: brulovac@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve