• Sv. Luka Evanđelist
  • preč. Silvijo Milin, župnik u Svetom Jurju
  • Lukovo
  • 53270
  • tel: 053 883 052
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve