• Sv. Luka Evanđelist - Lukovo Šugarje
  • Upravljaju kapucini iz Karlobaga
  • Lukovo Šugarje
  • 53288
  • tel: 053 694 039
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve