• Sv. Marija Magdalena
  • Upravljaju franjevci iz Gračaca
  • Ričice
  • 23440
  • tel: 023 773 090
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve