• Sv. Martin biskup
  • preč. Nikola Turkalj, upravlja iz Ordinarijata u Gospiću
  • Brušane
  • 53000
  • tel: 053 746 400
  • mob: 098 520 281
  • e-mail: niturkal@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve