• Sv. Matej apostol
  • preč. Luka Blažević, upravlja iz Ličkog Osika
  • Široka Kula
  • 53000
  • tel: 053 672 480
  • mob: 098 245 341
  • e-mail: lukablazev@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve