• Sv. Nikola biskup - Trnovac
  • preč. Nikola Turkalj, upravlja iz Ordinarijata u Gospiću
  • Gospić
  • Trnovac 50
  • 53000
  • tel: 053 746 400
  • fax: 053 746 405
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve