• Sv. Nikola biskup - Udbina
  • preč. Josip Šimatović
  • Udbina
  • Trg Sv. Nikole 1
  • 53234
  • tel: 053 778 610
  • mob: 099 196 8380
  • e-mail: josip.gacka@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve